Продукти и услуги

 
   

 

 

 

Продукти:

 

Основната ни дейност е проектиране,

производство, монтаж и поддръжка на

машини и съоръжения в областта на

минното и металургичното производство.

 

Фирмата е специализирана също така в

цялостното изпълнение и поддръжка на

инсталации за обработка на инертни

материали.